Nahrávám...

Nová pravidla pro poskytování hypoték

01.10.2018 | Aktuálně

Dnešním dnem vstupují v platnost přísnější pravidla České národní banky (dále jen ČNB) pro získání hypotéky. ČNB od 1. října 2018 rozšiřuje svá doporučení pro poskytování hypotečních úvěrů o požadavky na výši příjmů.

Výše dluhu žadatele by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu - ukazatel DTI - Debt To Income. Žadatel s měsíčním příjmem 25 000,- Kč měsíčně tak může získat hypotéku v maximální výši 2 700 000,- Kč za předpokladu, že nemá žádné jiné dluhy.

Žadatel by měl současně na splátku hypotéky vynakládat maximálně 45% svého čistého měsíčního příjmu - ukazatel DSTI - Debt Service To Income. Měsíční splátka hypotéky žadatele s měsíčním příjmem 25 000,- Kč by tak neměla přesáhnout 11 250,- Kč pokud žadatel nesplácí jiné dluhy.

Ve specifických případech bude možné tyto hodnoty překročit, avšak nejvíce u 5% úvěrů.

ČNB začala zpřísňovat poskytování hypoték již v roce 2016, kdy snížila maximální vzájemný poměr úvěru k hodnotě nemovitosti na 90% - ukazatel LTV - Loan To Value, přičemž podíl hypoték s LTV v rozmezí 85 - 90% by neměl přesáhnout 15% všech poskytnutých hypotečních úvěrů.

I když se jedná "jen o doporučení" banky se jimi budou zcela jistě řídit. 

Spolu se zvyšováním úrokových sazeb jsou  nová opatření ČNB další regulací trhu, která Čechům ztěžuje cestu za vlastním bydlením.